Całkowita oddana krew
39.93 L
Chorągwie
Chorągiew Łódzka
Chorągiew Gdańska
Chorągiew Wielkopolska
Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Chorągiew Zachodniopomorska
Chorągiew Białostocka
Chorągiew Śląska
Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Chorągiew Mazowiecka
Chorągiew Opolska
Chorągiew Podkarpacka
Chorągiew Dolnośląska
Chorągiew Kielecka
Chorągiew Krakowska
Chorągiew Lubelska
Chorągiew Stołeczna